Vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF

Výbor pro metodiku auditu KA ČR vydal doporučení pro vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF (jednotný elektronický formát pro podávání zpráv) včetně XBRL značkování.

Doporučení se zaměřuje na umístění vyjádření auditora o souladu s nařízením ESEF ve zprávě auditora, charakter posuzování (typ ověřovací zakázky) souladu s ustanoveními nařízení o ESEF, na postup auditora při vydávání zprávy auditora a na problematiku vydávání dalších verzí výročních zpráv. Dále doporučení obsahuje ilustrativní příklady zpráv auditora ke konsolidované účetní závěrce.

Doporučení naleznete v sekci Předpisy a metodika - metodické pomůcky - audit účetních závěrek.