Vyjádření prezidenta KA ČR k návrhu na změnu limitů pro povinný audit

V čísle 2/2024 newsletteru Auditor vyšlo vyjádření prezidenta Komory auditorů ČR návrhu Ministerstva financí na trojnásobné navýšení limitů pro povinný audit. Podrobnosti o průběhu a stavu vyjednávání o navýšení limitů najdete v plném znění vyjádření v elektronické verzi časopisu Auditor zde:

·  Vyjádření prezidenta KAČR k návrhu na zvýšení limitů pro povinný audit