Vyjádření ke zjištění MF ČR z dozoru nad přezkoumáním hospodaření ÚSC prováděném auditory

Zpráva Ministerstva financí ČR o výsledcích dozoru nad přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků prováděném auditory byla projednána s výborem pro veřejný sektor Komory auditorů ČR.

V přiloženém vyjádření shrnujeme zjištění MF ČR a případná stanoviska a doporučení k nim.