Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele. Najdete ji v aktuálním čísle Auditora

Co najdete v aktuálním čísle časopisu Auditor? Hlavním tématem je insolvence, kterou autoři jednotlivých článků rozebrali z různých úhlů pohledu. Kromě jiného jsme se také podívali blíže na vyhlášku o platební neschopnosti podnikatele.
Vyhláška upravuje možnost dlužníka, který je podnikatelem a vede účetnictví, předložit insolvenčnímu soudu jako jeden z důkazních prostředků své obrany proti vyhlášení úpadku tzv. výkazy likvidity prokazující, že je schopen plnit své peněžité závazky. Z výkazů likvidity rovněž vyplývá existence či neexistence tzv. mezery krytí, která je stanovena jako rozdíl mezi výší splatných peněžitých závazků dlužníka a výší jeho disponibilních prostředků. Novela insolvenčního zákona přímo stanovuje, že zpracovatelem výkazu likvidity může být i auditor.
Více najdete v Auditoru č. 7/2017 již brzy ve vašich poštovních schránkách nebo na webu Komory auditorů ČR. Inspirativní čtení vám přeje redakce.
5822