Vybrané postupy z auditorské praxe aneb co najdete v letošním posledním čísle Auditora

Téma posledního čísla roku 2017 autoři pojali ryze prakticky, jak tomu napovídá i jeho název: Vybrané auditorské postupy. Jednotliví autoři se v něm zaměřili na mzdy, výnosy, rezervy, časové rozlišení a další oblasti auditu, se kterými se každý auditor setkává dnes a denně.

Středobodem tématu jsou tzv. tvrzení, o kterých editor čísla Michal Štěpán v editorialu píše: „Pro kvalitní naplánování auditorských testů musíme přemýšlet na detailnější úrovni. A proto máme tvrzení. Jejich funkcí není nic jiného, než přimět auditory, aby při stanovování rizik přemýšleli na oné detailnější úrovni.“ Více zajímavých informací a praktických tipů z auditorského života najdete v desátém čísle časopisu Auditor již brzy ve vašich poštovních schránkách nebo na webu Komory auditorů ČR.

Inspirativní čtení přeje redakce.

5825