Termíny auditorských zkoušek

Termíny zkoušek - 1. pololetí 2018

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-Mikroekonomie 12. 01. 2018
Zdanění 26. 01. 2018
Konsolidace a podnikové kombinace 09. 02. 2018
Finanční účetnictví II 23. 02. 2018

Právo v podnikání

09. 03. 2018

Informační technologie 23. 03. 2018
Statistika 23. 03. 2018
Auditing I

06. 04. 2018

Finanční účetnictví I 20. 04. 2018
Auditing II 04. 05. 2018
Manažerské účetnictví 18. 05. 2018
Podnikové finance 01. 06. 2018

Termíny zkoušek - 2. pololetí 2018

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-mikroekonomie 02.07. 2018
Zdanění 14.09. 2018
Konsolidace a podnikové kombinace 24.08. 2018
Finanční účetnictví II 31.08. 2018
Právo v podnikání 14.09. 2018
Informační technologie 27.09. 2018
Statistika 27.09. 2018
Auditing I

12.10. 2018

Finanční účetnictví I 26.10. 2018
Auditing II 09.11. 2018
Manažerské účetnictví 23.11. 2018
Podnikové finance 07.12. 2018

     Termíny dílčích částí auditorské zkoušky 2018

Zkoušky budou probíhat v prostorách K-centrum, Senovážném náměstí 23, 110 00
Praha 1, Budova C, zasedací místnost č. 16 od 9 hodin nebo v prostorách KA ČR.

Případné změny termínů, místa konaní nebo času začátku zkoušek Vám budou předem oznámeny emailem.