Termíny auditorských zkoušek

Termíny zkoušek - 2. pololetí 2018

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-Mikroekonomie 02. 07. 2018
Zdanění 14. 09. 2018
Konsolidace a podnikové kombinace 24. 08. 2018
Finanční účetnictví II 31. 08. 2018

Právo v podnikání

14. 09. 2018

Informační technologie 27. 09. 2018
Statistika 27. 09. 2018
Auditing I

12. 10. 2018

Finanční účetnictví I 26. 10. 2018
Auditing II 09. 11. 2018
Manažerské účetnictví 23. 11. 2018
Podnikové finance 07. 12. 2018

Termíny zkoušek - 1. pololetí 2019

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-Mikroekonomie 11.01. 2019
Zdanění 25.01. 2019
Konsolidace a podnikové kombinace 08.02. 2019
Finanční účetnictví II 22.02. 2019
Právo v podnikání 08.03. 2019
Informační technologie 22.03. 2019
Statistika 22.03. 2019
Auditing I

05.04. 2019

Finanční účetnictví I 17.04. 2019
Auditing II 17.05. 2019
Manažerské účetnictví 24.05. 2019
Podnikové finance 07.06. 2019

     Termíny dílčích částí auditorské zkoušky 2019

Zkoušky budou probíhat v prostorách K-centrum, Senovážném náměstí 23, 110 00
Praha 1, Budova C, zasedací místnost č. 16 od 9 hodin nebo v prostorách KA ČR.

Případné změny termínů, místa konaní nebo času začátku zkoušek Vám budou předem oznámeny emailem.