Termíny auditorských zkoušek

Termíny zkoušek - 1. pololetí 2019

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-Mikroekonomie 11. 01. 2019
Zdanění 25. 01. 2019
Konsolidace a podnikové kombinace 08. 02. 2019
Finanční účetnictví II 22. 02. 2019

Právo v podnikání

08. 03. 2019

Informační technologie 22. 03. 2019
Statistika 22. 03. 2019
Auditing I

05. 04. 2019

Finanční účetnictví I 17. 04. 2019
Auditing II 17. 05. 2019
Manažerské účetnictví 24. 05. 2019
Podnikové finance 07. 06. 2019

Termíny zkoušek - 2. pololetí 2019

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-Mikroekonomie 01.07. 2019
Zdanění 13.09. 2019
Konsolidace a podnikové kombinace 06.12. 2019
Finanční účetnictví II 04.10. 2019
Právo v podnikání 13.09. 2019
Informační technologie 27.09. 2019
Statistika 27.09. 2019
Auditing I

11.10. 2019

Finanční účetnictví I 25.10. 2019
Auditing II 08.11. 2019
Manažerské účetnictví 22.11. 2019
Podnikové finance 30.08. 2019

     Termíny dílčích částí auditorské zkoušky 2019

Zkoušky budou probíhat v prostorách K-centrum, Senovážném náměstí 23, 110 00
Praha 1, Budova C, zasedací místnost č. 16 od 9 hodin nebo v prostorách KA ČR.

Případné změny termínů, místa konaní nebo času začátku zkoušek Vám budou předem oznámeny emailem.