Určení auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti

V sekci Metodika v Dotazech z praxe k zákonu o auditorech bylo zveřejněno stanovisko k dotazu auditora, zda musí být auditor, který ověřuje účetní závěrku a je k tomu určen v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, stejným způsobem určen i pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti. A zda je možné určit auditora, případně s ním uzavřít smlouvu pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti, ještě předtím, než tento auditor získá dodatek oprávnění k ověřování zpráv o udržitelnosti (ESG).

Znění stanoviska naleznete zde.