Úřad komory upozorňuje na podezřelé telefonáty

Vážené kolegyně a kolegové,

Komora auditorů ČR  byla informována svým členem o podezřelém telefonátu. Volající se na auditora obrátil v anglickém jazyce, nepředstavil se, a označil se za „supervisora KA ČR“. V tomto konkrétním případě přišel hovor z čísla +420 228 889 786.

Komora upozorňuje, že se jejím jménem na auditory nikdo neobrací v anglickém jazyce a neoznačuje se za „supervisora KA ČR“. KA ČR v takových případech nedoporučuje poskytovat jakékoliv údaje a to  hlavně proto, že by se mohlo jednat o pokus o podvod či jiné závadné jednání. Pokud se s takovým hovorem či s obdobným podezřelým jednáním setkáte, oznamte to prosím úřadu komory telefonicky, emailem, poštou či datovou schránkou. Kontakty naleznete zde.

úřad KA ČR