Úřad KA ČR

Úřad zajišťuje administrativně činnost Komory. Je řízen ředitelem a členěn na oddělení:

 • provozní a vnějších vztahů vč. sekretariátu,
 • metodiky auditu a účetnictví,
 • vzdělávání, auditorských zkoušek a evidence,
 • kontroly kvality auditorské činnosti.

Agendu související s úkony kárné komise coby správního orgánu zabezpečuje tajemník kárné komise. 

Úřad zejména

 • zabezpečuje administrativní a ekonomické činnosti Komory,
 • zabezpečuje přenos informací mezi volenými a jmenovanými orgány Komory a úřadem Komory,
 • organizačně zabezpečuje jednání orgánů a výborů Komory, případně pracovních skupin,
 • zabezpečuje úkoly vyplývající z jednání Výkonného výboru Komory a sněmu Komory,
 • spolupracuje s jednotlivými výbory Komory, případně pracovními skupinami, jsou-li zřízeny,
 • přijímá a eviduje žádosti o zápis do seznamu auditorů a žádosti o složení odborné zkoušky nebo o přezkoušení,
 • organizačně zabezpečuje odborné zkoušky a přezkušování,
 • vede a aktualizuje seznam auditorů, asistentů auditora a jiných osob,
 • zabezpečuje vztahy členů Komory s orgány Komory,
 • zabezpečuje vnější vztahy Komory včetně zahraničních,
 • dbá na dodržování schváleného rozpočtu Komory,
 • zabezpečuje platební styk Komory,
 • zabezpečuje vydávání odborných materiálů Komory,
 • zabezpečuje odborné vzdělávací akce Komory,
 • archivuje písemnosti Komory,
 • zabezpečuje vydávání časopisu Auditor.

Úřad Komory auditorů ČR pracuje ve složení:

Centrální e-mailová adresa úřadu je kacr@kacr.cz. Na tuto adresu zasílejte také e-maily určené sekretariátu. E-mailové adresy ostatních zaměstnanců KA ČR jsou ve tvaru prijmeni@kacr.cz

Funkce/oddělení Jméno pracovníka Tel. spojení
ředitel Ing. Jiří Mikyna 224 212 670
sekretariát Dagmar Johnová
Bc. Ester Middleditch
224 222 178
221 602 176 
vnější vztahy, kontakt pro média

Vladimíra Karlová
Bc. Aneta Čermáková
221 602 289
221 602 407
účtárna

Miluše Polánská
Ing. Lucie Bohatová

221 602 102
221 602 102
tajemník Kárné komise - právník
asistentka tajemníka - právník

Mgr. Jan Mitręga
JUDr. Irena Slabá

221 602 389
221 602 389
auditorské zkoušky Jitka Pagačová 221 602 299
vedení rejstříku auditorů Ing. Libuše Šnajdrová 221 602 195
vedení rejstříku asistentů auditora
vzdělávání před auditorskými zkouškami
Mgr. Veronika Rojková
Hana Švecová
221 602 225
221 602 377
profesní vzdělávání členů KA ČR
Iva Julišová
Světlana Koktová
221 602 441
221 602 220
metodika účetnictví a auditu

Ing. Lenka Rückerová
Ing. Martina Křížová Chrámecká
Alena Beranová, DiS.

221 602 425
221 602 425
221 602 218

kontrola kvality auditorské činnosti Ing. Petra Fridrichová
Ing. Daniel Stirský
Ing. Rudolf Heřmanský
Ing. Marie Sedlmaierová
Ing. Jana Stružinská
Ing. Petr Šťástka
Zuzana Týcová
Ing. Markéta Blahová
221 602 203
221 602 126
221 602 223
221 602 194
221 602 369
221 602 125
221 602 171
221 602 129