UPOZORNĚNÍ - ruší se dílčí zkouška Auditing II

Na základě rozhodnutí Prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze Bezpečnostní radou státu se ruší dílčí auditorská zkouška Auditing II, která se měla uskutečnit dne 30. dubna 2020.


Platby budou všem účastníkům vráceny zpět na účet, ze kterého byly uhrazeny.