Upozornění pro uchazeče o auditorské zkoušky

Dnem 1. ledna 2023 vstoupil v platnost Zkušební řád schválený na XVIII. sněmu auditorů. Kromě jiných změn došlo také k úpravě poplatků za zkoušky (§ 2, odst. 2 a § 3 odst. 2):

(2) Poplatek za přihlášku k dílčí části auditorské zkoušky v modulu 1 činí 5 000 Kč, v modulu 2 činí 6 000 Kč a v modulu 3 činí 7 000 Kč. Splatnost poplatku za přihlášku je nejpozději jeden týden před termínem konání dílčí části auditorské zkoušky.

Prosíme uchazeče o auditorskou zkoušku, aby tomu věnovali pozornost.

Dále upozorňujeme, že termíny nahlížení do výsledků hodnocení dílčích částí auditorské zkoušky již byly vypsány, tyto termíny jsou konečné a závazné, naleznete je zde.