Upozornění na zřizování datových schránek statutárním auditorům

Komora auditorů ČR upozorňuje auditory na to, že v návrhu projednávané novely zákona o auditorech se nově vyskytuje povinnost pro všechny statutární auditory mít zřízenou datovou schránku.

Komora v současnosti jedná s Ministerstvem vnitra ČR a dalšími úřady o tom, jak zajistit splnění této povinnosti po přijetí novely zákona o auditorech.

Obracíme se na všechny statutární auditory s výzvou, aby v této otázce nepodnikali žádné samostatné kroky, neboť datové schránky budou zřízeny všem úřední cestou, a to bezplatně.

O dalším vývoji budeme průběžně informovat.

V současné době mají datovou schránku povinně ze zákona zřízeny všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci.