Upozornění na pozbytí platnosti oprávnění č. 1753 statutární auditorky Ing. Blanky Sítařové

Komora auditorů ČR upozorňuje, že statutární auditorka Ing. Blanka Sítařová, IČO 65300343, se sídlem Jugoslávská 596/27, 613 00, Brno - Černá Pole, ev. č. oprávnění 1753, není od 26. března 2015 oprávněna vykonávat auditorskou činnost, neboť k tomuto datu pozbylo platnosti její auditorské oprávnění.


Komora auditorů na tuto skutečnost upozorňuje proto, že existuje důvodné podezření, že jmenovaná auditorka i po uděleném zákazu pokračovala v provádění auditorské činnosti i přesto, že o trvalém zákazu výkonu auditorské činnosti byla prokazatelně informována. Komora současně zvažuje další právní kroky k tomu, aby zamezila výkonu auditorské činnosti bez řádného oprávnění.