Upozornění na drobné změny v ISA

Mezinárodní auditorské standardy /ISA 210, 510, 570, 600, 700, 705, 706, 710, 720 a ISRE 2400/ byly v Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, 2022 Edition upraveny v souvislosti se změnami IAS 1 (Účetní závěrka). Tyto změny se promítly zejména v příkladech zpráv auditora.

Aktuální znění naleznete zde:

ISA 210

Sjednávání podmínek auditních zakázek

ISA 510

První auditní zakázka – počáteční zůstatky

ISA 570

Nepřetržité trvání podniku

ISA 600

Zvláštní aspekty – audity účetních závěrek skupiny

ISA 700

Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora

ISA 705

Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora

ISA 706

Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti

ISA 710

Srovnávací informace – srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka

ISA 720

Povinnosti auditora týkající se ostatních informací

ISRE 2400     

Prověrka mezitímních účetních informací provedená nezávislým auditorem účetní jednotky