Upozornění KA ČR na osoby, které se vydávají za auditory

Upozorňujeme statutární orgány a vedení účetních jednotek, aby si ve svém zájmu ověřili na stránkách Komory auditorů ČR, že pro ověření účetních závěrek a přezkoumání hospodaření, angažují auditora, který je držitelem oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb.

Setkáváme se bohužel s případy podvodného jednání, kdy se třetí osoba vydává za auditora, aniž by disponovala potřebným oprávněním dle zákona o auditorech.

Doporučujeme ověření auditora i v průběhu rozpracované zakázky, neboť někteří auditoři ukončili svoji činnost nebo zemřeli, nebo mohou mít výkon auditorské činnosti pozastaven či zakázán, tudíž tyto zakázky nemohou dokončit.

V neposlední řadě připomínáme, že se dnes výraz „audit“ používá stále častěji i pro jiné typy služeb, například certifikačních, které nespadají do režimu zákona o auditorech.