Ukončení vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Od 1. 1. 2022 bylo ukončeno vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba. Výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů již nemusí pro výplatu přímé podpory dokazovat, že je jejich hlavním předmětem zemědělská výroba a není nutné vydávat zprávu auditora o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba. 

Celé znění informace Ministerstva zemědělství ČR naleznete zde