Ukončení spolupráce s makléřem pro pojištění odpovědnosti auditorů za škodu k 30. 9.

Komora auditorů ukončí k 30. září 2014 spolupráci s makléřskou společností Aon Central and Eastern Europe, jejímž prostřednictvím mají auditoři a auditorské společnosti vedení v seznamu komory uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.

Upozorňujeme, že ukončením spolupráce s Aon Central and Eastern Europe a.s., IČ 47123672, nekončí platnost rámcové pojistné smlouvy č. 899-17086-10, kterou má Komora uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., Kooperativou, pojišťovnou, a.s. a s ČSOB Pojišťovnou, a.s. Všechny pojistné smlouvy uzavřené prostřednictvím uvedené rámcové pojistné smlouvy zůstávají nadále platné.

Komora připravuje spolupráci s jinou makléřskou společností, která se bude starat jak o stávající smlouvy, tak o nové smlouvy. O novém pojišťovacím makléři budeme včas informovat.