Účetní, poradenské a auditorské činnosti mohou být nadále vykonávány

Tiskovou zprávu Ministerstva financí ČR naleznete zde.