Termín pro navrhování kandidátů je do 22. května

Kvůli aktuální situaci se volební komise rozhodla přistoupit k několika změnám. Termín navrhování kandidátů je prodloužen do 22. května. Dále se jedná o formální změnu při zasílání kandidátních lístků. Nyní můžete kandidaturu jednoho člena zaslat na dvou formulářích, jeden podepíše navrhovatel a druhý podepíše kandidát. Vzory pro tento způsob navrhování najdete zde a v sekci Pro členy / Sněmy. Tento způsob můžete využít pouze v případě, že pro zaslání kandidátního lístku použijete datovou schránku nebo pošlete originály poštou. Dle informací z 26. března nabízí MV ČR používání Poštovní datové zprávy zdarma, informaci a přesný návod najdete zde.

Letošní sněm bude volit polovinu, tj. sedm členů, výkonného výboru a šest náhradníků a pět členů a dva náhradníky volební komise. Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů jsou zde a v sekci Pro členy / Sněmy. Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR.