Struktura ESG vzdělávání

Vzdělávání v rámci PVT 1 je rozděleno do dvou částí. 

První část představuje technická školení zahrnující vzdělávání týkající se požadavků na přípravu zpráv o održitelnosti. V rámci této části je vypsáno pět modulů:

  • ESG - modul 1: Úvodní blok ESRS 1 a 2
  • ESG - modul 2: ESRS E1
  • ESG - modul 3: ESRS E2 - E5
  • ESG - modul 4: ESRS S1 - S4 a G1
  • ESG - modul 5: EU Taxonomie

Zájemcům doporučujeme absolvovat nejdříve úvodní modul 1 a poté zvolit další moduly již v libovolném pořadí.

Druhá část vzdělávání v oblasti ESG je již zaměřena na ověřování zpráv o udržitelnosti. 

V rámci této části je vypsán webinář „Přístup k ověřování zpráv o udržitelnosti – ISAE 3000“ součástí kterého je i samostudium standardu ISAE 3000 "Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací" a nezávazných pokynů pro ověřování finančních informací "Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended External Reporting (EER) Assurance Engagements". Na tento webinář je možné se přihlásit až po absolvování výše uvedených pěti modulů, případně po absolvování školení u odsouhlasených externích vzdělávacích institucí ve stejném rozsahu.