Stanovisko VMA k bankovní konfirmaci zaslané do internetového bankovnictví klienta

V sekci Metoda v Dotazech z praxe k metodice auditu bylo zveřejněno stanovisko k dotazu auditora na možnost akceptace bankovní konfirmace zaslané bankou do internetového bankovnictví klienta. Závěr VMA je, že se nejedná o externí konfirmaci podle ISA 505. Celé znění stanoviska naleznete - zde