Stanovisko ČNB k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročních zpráv za rok 2019

V březnu 2020 v souvislosti s řešením dopadů způsobených šířením infekce COVID19 a opatřeními přijatými k omezení jejího šíření se Komora auditorů ČR obrátila na Českou národní banku (ČNB) s dotazem, zda ze své pozice dohledového orgánu zvažuje možnost prodloužení lhůt pro předání výročních zpráv (včetně účetních závěrek ověřených auditorem) za rok 2019 subjektů podléhajících dohledu ze strany ČNB tak, jak k tomuto opatření již přistoupily některé dohledové orgány jiných členských zemí EU. Stanovisko ČNB k předloženému dotazu naleznete - zde.