Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Souhrnná zpráva Komory auditorů ČR o kontrole kvality za rok 2010

Příloha k souhrnné zprávě o kontrole kvality za rok 2010

(podle § 24 odst. 11 zákona o auditorech č.93/2009 Sb.)