Školení ESG

Členové podvýboru pro ESG připravili pro auditory školení týkající se problematiky ESG. Videokurz je pro členy zdarma a započítává se 1h do KPV. Videokurz si vykáže auditor v rámci vlastního Přehledu účasti auditora na profesním vzdělávání za rok 2023 (ve sloupci "Jiné vzdělávací akce") a není třeba samostatného oznámení Komoře.