Seminář k novému pojetí zprávy auditora

Ve středu 23. listopadu se od 9 do 13 hodin v prostorách České národní banky v Praze uskuteční seminář na téma „Nové pojetí zprávy auditora“. Seminář pořádá Rada pro veřejný dohled nad auditem ve spolupráci s Komorou auditorů ČR a Českou národní bankou. Na semináři vystoupí zástupci pořádajících organizací, James Ferris z britské Financial Reporting Council (FRC) a Petr Kříž, prezident FEE. 

Pozvánku s programem naleznete zde.

Seminář je bezplatný a účast na něm bude započítána čtyřmi hodinami do KPV.

KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA.