Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení ZoU

Dne 25. 11. 2015 vydalo Ministerstvo financí ČR sdělení k aplikaci některých ustanovení zákona
č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení se týká upozornění na změny v ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem a upozornění na změny v parametrech pro povinné ověřování účetních závěrek auditorem.

Sdělení je k dispozici ZDE.