Rozpočet KA ČR na rok 2020

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 20. listopadu 2018, uložil Výkonnému výboru sestavit rozpočet komory na rok 2020 a tento rozpočet zveřejnit do konce listopadu na webových stránkách komory.
Výkonný výbor připravil návrh rozpočtu, který na webu předložil auditorům k připomínkám. Do stanoveného data 10. listopadu přišla jedna připomínka. V reakci na tuto připomínku byli e-mailem obesláni všichni auditoři a většina z těch, kteří odpověděli, tuto připomínku odmítla. Proto zůstává rozpočet na rok 2020 totožný se zveřejněným návrhem.
Rozpočet na rok 2020 s důvodovou zprávou a průběžné výsledky hospodaření v roce 2019 s důvodovou zprávou jsou v části Pro členy.