Příručka k poskytování dotací na webu Komory

Příručka pro ověřování dotací byla pro členy Komory auditorů zpracována společností Ernst & Young, s.r.o.
Potřeba zpracování ucelené Příručky k ověřování dotací vznikla na základě dosavadních zkušeností s ověřováním rozličných dotačních titulů a snaze Komory o sjednocení postupů a nastavení dobré praxe při ověřování dotací napříč všemi dotačními programy.