Připomínky k návrhu příkladu zprávy auditora k zahajovací rozvaze při přeměnách zasílejte do konce listopadu

Vzhledem k nejednotnému přístupu auditorů k této zakázce rozhodl Výbor pro metodiku zveřejnit návrh stanoviska KA ČR k této problematice k širší diskusi.

Dáváme tak prostor pro připomínky ze strany auditorů, které budou před vydáním konečné verze tohoto příkladu vypořádány. O tomto vypořádání bude zveřejněna stručná zpráva.

Žádáme o zasílání případných připomínek/komentářů k přiloženému návrhu příkladu zprávy auditora k zahajovací rozvaze při přeměnách nejpozději do 30. 11. 2021 na adresu metodika@kacr.cz. V předmětu zprávy prosíme uvést: "Připomínky k návrhu příkladu zprávy auditora k zahajovací rozvaze".