Připomínky k návrhu nového zákona o účetnictví

V návaznosti na vyjádření Komory auditorů České republiky (KA ČR) k navýšení limitů pro povinný audit, které bylo Ministerstvem financí navrženo v novém zákoně o účetnictví, Vám sdělujeme, že KA ČR odeslala připomínky k návrhu nového zákona o účetnictví, které v koncepčních i detailních připomínkách reflektují vyjádření KA ČR a také obsahují komentáře k celé řadě věcných problémů souvisejících s novým zákonem o účetnictví.

Připomínky KA ČR najdete na stránkách e-KLEP určené pro veřejnost: https://odok.cz/portal/veklep/material/pripominky/KORNCKKHGM1N/.