Příklad zprávy auditora k zahajovací rozvaze

Výbor pro metodiku auditu KA ČR připravil příklad zprávy auditora k zahajovací rozvaze. Metodická pomůcka kromě samotného příkladu zprávy auditora obsahuje i krátké shrnutí základních parametrů této auditní zakázky a očekávanou strukturu/obsah zahajovací rozvahy připravené klientem při přeměně.