Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví

Znění Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví

Metodické pomůcky z oblasti IFRS - zde

Další informace

  • Aktuality z oblasti IFRS, které jsou zveřejňovány na externích stránkách společnosti Ernst & Young lze nalézt v angličtině zde