Příklad pokynů auditora konsolidované účetní závěrky auditorovi složky

Tento Příklad pokynů je určen jako materiál na pomoc auditorům skupiny při přípravě a organizaci auditu konsolidované účetní závěrky obchodní korporace (v souladu s ISA 600) v případě, kdy auditor skupiny bude využívat práci auditorů složek. Je určen primárně pro menší auditorské praxe, které auditují konsolidovanou účetní závěrku sestavenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,   o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokyny naleznete na stránkách Komory v sekci metodické pomůcky - zde.