Přehled daňových opatření ovlivněných COVID-19

Aktuální číslo je věnováno dopadu šíření COVID-19 do daňové a účetní oblasti. Autoři článku
Daňová opatření pro snížení dopadů pandemických omezení Jan Molín a Jana Tepperová shrnují informace o opatřeních aktuálních ke konci dubna 2020. U každého opatření je uveden i zdroj, ve kterém bylo zveřejněno. Na závěr jsou uvedena opatření v oblasti pojistného na sociální a zdravotní pojištění a kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné. I ostatní články a dokonce i vtipy v tomto čísle jsou věnovány dopadům pandemie COVID-19.

Zajímavé čtení vám přeje redakce


6103