Praní špinavých peněz – jak to vidí FAÚ

V článku o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti vás Finanční analytický útvar seznámí s požadavky, které na auditory coby povinné osoby klade AML zákon.
V přehledně strukturovaném textu se autorka věnuje pojmům jako povinná osoba, identifikace klienta nebo politicky exponovaná osoba. A také auditorům doporučuje poznat svého klienta tak, aby byli schopni rozpoznat jakékoliv nestandardní obchody či obchodní vztahy, které neodpovídají běžnému chování.

Zajímavé čtení vám přeje redakce

5961