Použití středové ceny pro ocenění finančních aktiv v portfoliích investičních fondů

 Stanovisko Podvýboru pro IFRS a finanční instituce naleznete zde.