Paušální daň

Zde naleznete materiál Ministerstva financí ČR se souhrnnou informací k aplikaci režimu paušální daně, která by mohla připadat do úvahy v případě auditorů OSVČ.

V případě Vašeho zájmu o vstup do režimu paušální daně, je nezbytné oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu nejpozději do 11. 1. 2021. Tiskopis oznámení je dostupný na finančních úřadech, interaktivní online formulář naleznete na webu Finanční správy.