Ověřování údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů

Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah v jakém auditor toto ověření provádí.

V této souvislosti Komora auditorů ČR připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.