Ověření zprávy o odměňování

Stanovisko Výboru pro metodiku auditu naleznete zde.