Omezení přístupu auditora k dokumentům v režimu utajení

Stanovisko Komory k tomuto dotazu naleznete zde.

Za jakých podmínek lze umožnit statutárnímu auditorovi, zaměstnanci auditorské společnosti, přístup k dokumentům (odběratelské a dodavatelské smlouvy), které podléhají režimu utajení a jak vykládat požadavek na přístup auditora k veškerým relevantním dokumentům v souvislosti s ustanovením zákona č. 412/2005 Sb.?
Komora auditorů se obrátila na Národní bezpečnostní úřad, jeho stanovisko naleznete zde.