Oceňování jako téma Auditora č. 8

Připravovaný zákon o účetnictví přinese mnoho novinek. Jednou z nich je i oceňování ve finančním účetnictví. Garantem čísla je David Procházka z VŠE v Praze, který nám téma s ostatními autory představí z více stran.

Více najdete zde.

Zajímavé čtení přeje redakce.