Očekávání ČNB s ohledem na náležitosti auditorské zprávy ověřující řídící a kontrolní systém instituce v oblasti AML/CFT

Dokument obsahuje očekávání ČNB k ověření ŘKS v oblasti AML/CFT. Záměrem není stanovit úplný výčet či povinnou a neměnnou strukturu zprávy, ale pouze usměrnit rozsah a obsah auditorských zpráv za účelem zvýšení jejich využitelnosti a srovnatelnosti.