O vedení účetnictví zahraniční pobočky v Auditoru č. 1

V letošním prvním čísle časopisu Auditor si, kromě jiných článků na téma kurzových rozdílů, můžete přečíst článek Jiřího Peláka o vedení účetnictví zahraniční pobočky.
Podle autora je současná úprava účtování zahraničních poboček neudržitelná, protože je tak náročná, že je v praxi v podstatě nemožné postupovat správně. Největším problémem je použití měnových kurzů. Na sedmi stránkách však J. Pelák popisuje i další záludnosti tohoto tématu, o kterých by měl auditor vědět.5839