O programech COVID nájemné I a II v aktuálním Auditoru

V prvním letošním čísle časopisu Auditor najdete i článek Jany Skálové o dotačních programech COVID nájem I a COVID nájem II. Autorka v něm popisuje účetní postupy spojené s přijetím dotace. S těmito dotačními programy jsou spojeny dva okruhy účetních otázek, které jsou v článku popsané včetně názorných příkladů.


Inspirativní čtení přeje redakce Auditora


6374