O nové možnosti zveřejňování účetních závěrek

První číslo letošního Auditora jsme věnovali daňovým novinkám a jednou z takových novinek je možnost podávat účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu prostřednictvím správce daně z příjmů.
O této nové možnosti, komu je určena a jaké mají účetní jednotky možnosti, se podrobně ve svém článku rozepsal Tomáš Jaroš z Generálního finančního ředitelství. V příspěvku naleznete informace o tom od kdy lze tuto možnost využít, koho se tato právní úprava týká, co může správce daně rejstříkovému soudu předat a co musí jednotka splnit, aby vše proběhlo hladce.
Zajímavé čtení Vám přeje redakce časopisu Auditor6823