Nový zákon o účetnictví předložen Legislativní radě vlády

Aktuální verze nového zákona o účetnictví po zapracování připomínek vznesených v rámci připomínkového řízení byla zveřejněna v eKLEP: ODok Portál - VeKLEP - Návrh zákona o účetnictví. Spolu s důvodovou zprávou, tezemi vyhlášek, rozdílovou tabulkou a přehledem vypořádání všech připomínek byly materiály předloženy Legislativní radě vlády k projednání.