Novela zákona o účetnictví a zákona o auditorech

V rámci projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (Sněmovní tisk 488), byla prostřednictvím pozměňovacího návrhu načtena také novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 93/2009 Sb, o auditorech, ve znění pozdějších předpisů s předpokládanou účinností od 1. 1. 2024. 

Pokud bude uvedený vládní návrh schválen, přinese v oblasti účetnictví a auditu zásadní změny.