Nedostatky ve výročních zprávách investičních společností a investičních fondů

Komora auditorů České republiky obdržela 4. 3. 2024 dopis ČNB, ve kterém je uveden souhrn opakovaných nedostatků identifikovaných ČNB v souvislosti s kontrolou výročních zpráv investičních společností a investičních fondů za kalendářní rok 2022 a účetní období končící v průběhu roku 2023. Dopis je auditorům přístupný v uzavřené části webových stránek.