Nedostatky ve výročních zprávách investičních společností a investičních fondů

Komora auditorů České republiky obdržela 17. 3. 2023 dopis ČNB, ve kterém je uveden souhrn častých nedostatků zjištěných při dohledové činnosti ČNB ve výročních zprávách investičních společností a investičních fondů za kalendářní rok 2021 a účetní období končící v průběhu roku 2022. Dopis je auditorům přístupný v uzavřené části webových stránek.