Následné události jako téma Auditora č. 10

Právě jste dostali poslední loňské číslo Auditora, které je věnováno tzv. následným událostem. Výrazným přispěvatelem do tohoto čísla byl Michal Štěpán, který se kromě nesprávností a jejich dopadů do zpráv auditora věnoval následným událostem a principu nepřetržitého trvání.

V článku autor vysvětluje vztah ISA 560 Následné události a ISA 570 Nepřetržité trvání podniku, tedy to, jak informace o skutečnostech nastalých či zjištěných po datu účetní závěrky ovlivňují vyhodnocení předpokladu nepřetržitého trvání použitého při sestavení účetní závěrky.

Inspirativní čtení přeje redakce

7066